نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعيه هاي حوزه اداري / افتتاح حساب دربانک قرض الحسنه رسالت برای اعضای هیات علمی و کارمندان

افتتاح حساب دربانک قرض الحسنه رسالت برای اعضای هیات علمی و کارمندان

اعضاءمحترم هیات علمی وکارکنان محترمی که تمایل به افتتاح حساب دربانک قرض الحسنه رسالت دارند میتوانندباکپی کارت ملی وکپی شناسنامه ومبلغ  ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال جهت افتتاح حساب حداکثرتاتاریخ ۲۹ / ۹ / ۹۶  به قسمت اموررفاهی،آقای جوانی مراجعه نمایند.  
  اموراداری ورفاهی