نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعيه هاي حوزه اداري / تخفیف ۱۰درصدی وپرداخت اقساطی بصورت چک وتا۳ماه ازخدمات کلینیک آبان برای همکاران

تخفیف ۱۰درصدی وپرداخت اقساطی بصورت چک وتا۳ماه ازخدمات کلینیک آبان برای همکاران

به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند طی جلسات  بامدیریت کلینک شبانه روزی دندانپزشکی آبان مقررشد، باارائه کارت شناسایی مربوط به دانشگاه، کارمندان محترم واعضاء هیات علمی محترم وخانواده ایشان ضمن استفاده ازتخفیف ۱۰درصدی وپرداخت اقساطی بصورت چک وتا۳ماه ازخدمات کلینیک آبان استفاده نمایند .

لیست پزشکان وتعرفه خدمات

 

                              اموراداری ورفاهی