نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعيه هاي حوزه اداري / لیست دبیران رفاهی جهت هماهنگی  اسکان درواحدهای دانشگاه آزادسلامی

لیست دبیران رفاهی جهت هماهنگی  اسکان درواحدهای دانشگاه آزادسلامی

لیست دبیران رفاهی جهت هماهنگی  اسکان درواحدهای دانشگاه آزادسلامی برای تعطیلات به پیوست تقدیم میگردد.

لیست دبیران رفاهی اسکان در واحد های دانشگاهی