نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعيه هاي حوزه اداري / عضویت خانه کارگر برای همکاران گرامی واعضاءمحترم هیات علمی

عضویت خانه کارگر برای همکاران گرامی واعضاءمحترم هیات علمی

قابل توجه همکاران گرامی واعضاءمحترم هیات علمی درصورت تمایل به عضویت خانه کارگر بامدارک ذیل حداکثر تاتاریخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶ به خانم مختاری مراجعه فرمائید.

عضویت: کپی کارت ملی وکپی صفحه اول دفترچه تامین اجتماعی-یک قطعه عکس-   ۱۰۰۰۰ تومان -تکمیل فرم عضویت

تمدید:  کپی صفحه اول دفترچه تامین اجتماعی -کارت قبلی- یک قطعه عکس-  ۱۰۰۰۰ تومان  یک ساله-۲۶۰۰۰  تومان ۳ساله- تکمیل فرم عضویت