نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعيه هاي حوزه اداري / خدمات طرح تعویض کالای فرسوده  توسط بانک انصار

خدمات طرح تعویض کالای فرسوده  توسط بانک انصار

همکاران گرامی میتوانند باتوجه به نامه مدیرکل محترم امورجوانان استان  ازخدمات طرح تعویض کالای فرسوده  توضیح داده شده درنامه مذکور  استفاده نمایند.                                                  

نامه مدیرکل محترم امورجوانان استان