قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / اسامی کارمندان بازنشسته

اسامی کارمندان بازنشسته

ردیف تصویر نام نام خانوادگی جنس تاریخ استخدام تاریخ بازنشستگی وضعیت خروج
۱ برات عباسی ولدانی مرد ۱۳۷۶/۰۱/۰۱ ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ باز نشسته
۲ کرم حاجی کریمی مرد ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ باز نشسته
۳ محمود جعفری مورکانی مرد ۱۳۷۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ باز نشسته
۴ هوشنگ رام پناه مرد ۱۳۶۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ باز نشسته
۵ سید محمود بنی هاشمی مرد ۱۳۶۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ باز نشسته
۶ مختار باقری خوزانی مرد ۱۳۶۷/۰۷/۱۲ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ باز نشسته
۷ آیت روح اللهی مرد ۱۳۷۲/۰۲/۰۱ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ باز نشسته
۸ محمد کاظم صمدی مرد ۱۳۶۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ باز نشسته
۹ هاشم کریمی خوزانی مرد ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ باز نشسته
۱۰ ابوالقاسم رحیمی مرد ۱۳۷۵/۰۸/۰۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ باز نشسته
۱۱ زهرا زمانی زن ۱۳۷۵/۰۹/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ باز نشسته
۱۲ شهناز ربانی فر زن ۱۳۶۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ باز نشسته
۱۳ یحیی عمومی مرد ۱۳۷۲/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ باز نشسته
۱۴ نعمت اله حاجی علی اکبری مرد ۱۳۶۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ باز نشسته
۱۵ قاسمعلی  ابوطالبی مرد ۱۳۷۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ بازنشسته
۱۶ محمد رضا خادم مرد ۱۳۷۳/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ باز نشسته
۱۷ حسن شفائی مرد ۱۳۷۵/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ باز نشسته
۱۸ عبدالرسول آقائی مرد ۱۳۷۰/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ باز نشسته
۱۹ رحمان فتحی مرد ۱۳۷۲/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ بازنشسته
۲۰ حسن حاجی کرمی مرد ۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ بازنشسته
۲۱ عبداله ترابی رنانی مرد ۱۳۷۲/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ بازنشسته