تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۱:۱۵ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Language : FA |
خانه / اسامی هیات علمی بازنشسته

اسامی هیات علمی بازنشسته

ردیف تصویر نام نام خانوادگی تاریخ استخدام مدرک تحصیلی مرتیه علمی رشته تحصیلی تاریخ بازنشستگی
۱ ابوالفضل یحیی آبادی ۱۳۷۰/۰۷/۰۱ دکتری تخصصی استادیار توسعه اقتصادی ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۲ شهرام قهرکی ۱۳۷۷/۰۳/۰۱ فوق لیسانس مربی آموزش زبان انگلیسی ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۳ خلیل ملک احمدی ۱۳۷۰/۱۱/۰۷ فوق لیسانس مربی اقتصاد بین الملل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۴ نیرالسادات دانشور حسینی ۱۳۷۳/۰۷/۰۱ فوق لیسانس مربی علوم تربیتی -سنجش واندازه گـیری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۵ عباس کلوانی  ۱۳۷۳/۰۱/۰۱ فوق لیسانس مربی اقتصاد- اقتصاد نظری ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۶ محمدمهدی منتظری  ۱۳۷۸/۱۱/۱۵ فوق لیسانس مربی ریاضی محض ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۷ ساعد شیرانی  ۱۳۷۴/۰۴/۰۱ فوق لیسانس مربی اقتصاد بین الملل ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۸ بتول کرباسی  ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ دکتری تخصصی استادیار زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۹ فاطمه رضایی ۱۳۷۴/۱۲/۰۱ دکتری تخصصی استادیار روانشناسی تربیتی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۱۰ حسین سمیعی ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ فوق لیسانس مربی روانشناسی عمومی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
 ۱۱ محمدتقی اکبری ۱۳۷۴/۱۲/۰۱ دکتری تخصصی استادیار شیمی آلی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۲ جهانگیر شایان ۱۳۷۰/۱۲/۰۱ فوق لیسانس مربی مهندسی مکانیک – حرارت سیالات ۱۴۰۱/۰۴/۳۱