نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعيه هاي حوزه اداري / طرح خدمات رایگان پزشکی بیمارستان بوعلی تهران برای همکاران

طرح خدمات رایگان پزشکی بیمارستان بوعلی تهران برای همکاران

به استحضار میرساند،
همکاران  درصورت نیازمی توانند باتوجه به نامه سرپرست محترم دبیرخانه هیات امنا استان  درخصوص طرح خدمات رایگان پزشکی بیمارستان بوعلی تهران استفاده نمایند.